1. Priprema

Što je potrebno za pripremu unaprijed? Što trebam uzeti u obzir? Što mora svaka od uključenih strana mora učiniti?
 
Za sve sljedeće korake važno je proučiti

Komunikacijski I informacijski alati

Ponuditelj xy... ...radi što... ...za klijenta xy Korisni potrebni dokumenti
Organizacija koja prima/organizacija koja šalje Odlučuje da ide na ili nudi mobilnost Učenike
REMO platforma, sve uključene strane Pruža informacijske/komunikacijske alate Sve uključene strane Usklađeni dokumenti/prijedlozi, platforma

Preuzmi vodič za ovaj korak

Preuzmi pregled za ovaj korak

Definiranje očekivanja učenika

Ponuditelj xy... ...radi što... ...za klijenta xy Korisni potrebni dokumenti
Učenici, organizacije koje šalju Obavještavanje o odluci Učenici, organizacije koje šalju
Učenici, organizacije koje šalju Sporazum o mobilnosti Učenici, organizacije koje šalju
Učenici, organizacije koje šalju Izjava o očekivanjima Učenici, organizacije koje šalju, organizacije koje primaju Vodič za definiranje očekivanja, Popis očekivanja, Dogovor o očekivanjima
Učenici, organizacije koje šalju Potraga za organizacijom koja prima Učenici, organizacije koje šalju, organizacije koje primaju Popis organizacija koje primaju
Učenici, organizacije koje šalju Prijava na mobilnost Organizacije koje primaju Prijava na mobilnost
Organizacije koje primaju Odogovor i definiranje očekivanja organizacije koja prima Učenici, organizacije koje šalju Vodič za definiranje očekivanja, Popis očekivanja, Očekivanja organizacije koja prima
Učenici, organizacije koje šalju, organizacije koje primaju Suglasnost s očekivanjima Učenici, organizacije koje šalju, organizacije koje primaju Potpisan ugovor o očekivanjima
Koordinacijsko tijelo Evaluacija procesa Učenici, organizacije koje šalju, organizacije koje primaju Upitnik za evaluaciju, analiza upitnika

Preuzmi vodič za ovaj korak

Preuzmi pregled za ovaj korak

Pružanje informacija

Ponuditelj xy... ...radi što... ...za klijenta xy Korisni potrebni dokumenti
Pružanje informacija Informira o okvirnim uvjetima mobilnosti Pravni skrbnici Mobilnost
Pravni skrbnici Komunikacija o otvorenim pitanjima Posredničke ili organizacije koje šalju
Učenici i/li pravni skrbnici Suglasnost o okvirnih uvjeta Posredničke ili organizacije koje šalju Suglanost oko okvirnih uvjeta

Preuzmi vodič za ovaj korak

Preuzmi pregled za ovaj korak

Procjena znanja stranih jezika

Ponuditelj xy... ...radi što... ...za klijenta xy Korisni potrebni dokumenti
Posredničke ili organizacije koje šalju Određivanje datuma procjene Organizacije koje šalju
Posredničke ili organizacije koje šalju Traži tehnički riječnik Organizacije koje primaju Tehnički riječnik
Organizacije koje primaju Definiranje razine znanja jezika Učenici Zajednički europski referentni okvir za jezike; Definicija razine jezičnih vještina
Ovlašteno tijelo / organizacija koje prima Vrši procjenu znanja jezika temeljem provjerenih procedura Učenici Online jezična potpora OLS/Erasmus+; Zapis o rezultatima ocjenjivanja
Posredničke ili organizacije koje šalju Verifikacija rezultata procjene i usporedba s očekinjaima Posredničke ili organizacije koje primaju Zaključak o verifikaciji rezultata
Posredničke ili organizacije koje šalju Informiranje o rezultatima procjene Učenici, organizacije koje šalju Zaključak o verifikaciji rezultata

Preuzmi vodič za ovaj korak

Preuzmi pregled za ovaj korak

Personalizacija procesa mobilnosti

Ponuditelj xy... ...radi što... ...za klijenta xy Korisni potrebni dokumenti
Posrednička ili organizacija koja šalje Verificija vještine i sposobnosti, uključujući znanje jezika Organizacija koja prima Verifikacija
Posrednička ili organizacija koja šalje Definiranje plana razvoja Organizacija koja prima Plan razgoja
Posrednička ili organizacija koja šalje Provedba plana razvoja Učenici, organizacija koja prima Nadzor rezultata učenja
Posrednička ili organizacija koja prima Razrađuje i pruža logističku i organizacijsku potporu Učenici, organizacija koja prima Popis

Preuzmi vodič za ovaj korak

Preuzmi pregled za ovaj korak

Definiranje sporazuma o učenju

Ponuditelj xy... ...radi što... ...za klijenta xy Korisni potrebni dokumenti
Posrednička ili organizacija koja šalje Prikuplja, rezimira sve podatke Posrednilčke ili organizacije koje primaju Individualni ppis
Posrednička ili organizacija koja šalje Radi nacrt sporazum o učenju Posrednilčke ili organizacije koje primaju Usklađena forma sporazuma o učenju
Posrednička ili organizacija koja šalje Šalje nacrt sporazum / traži povratnu informaciju Učenici, posredničke ili organizacije koje priimaju, pravni skrbnici Nacrt sporazuma o učenju
Posrednička ili organizacija koja šalje Uvrštava povratnu informaciju u završnu verziju sporazum Učenici, posredničke ili organizacije koje priimaju, pravni skrbnici Završna verzija sporazuma o učenju
Posrednička ili organizacija koja šalje Šalje povratnu verziju na potpis Učenici, posredničke ili organizacije koje priimaju, pravni skrbnici Potpisani sporazum o učenju

Preuzmi vodič za ovaj korak

Preuzmi pregled za ovaj korak

Opća priprema za sudjelovanje u mobilnosti

Ponuditelj xy... ...radi što... ...za klijenta xy Korisni potrebni dokumenti
Posredničke ili organizacije koje šalju Šalje popis za pripremu prilagođen svakom sudioniku Odgovorne strane Popis aktivnosti za pripremu za mobilnost
Odgovorne strane Rade na temama iz popisa aktivnosti Posredničke ili organizacije koje šalju Popis aktivnosti za pripremu za mobilnost
Posredničke ili organizacije koje šalju Podržavaju i nadgledaju radni proces Posredničke ili organizacije koje šalju Popis aktivnosti za pripremu za mobilnost
Učenici, odgovorne strane Informiraju o završenoj općoj pripremi Posredničke ili organizacije koje šalju Ispunjen popis aktivnosti za opću pripremu za mobilnost
Posredničke ili organizacije koje šalju Informiraju o završenoj općoj pripremi Organizacije koje primaju Ispunjen popis aktivnosti za opću pripremu za mobilnost

Preuzmi vodič za ovaj korak

Preuzmi pregled za ovaj korak

Happy Face
Čestitamo.
Imate sporazum za praksu!