1. Pregătire

Ce trebuie pregătit în avans? La ce trebuie să fiu atent? Care este rolul părților implicate?
 
Pentru toate etapele următoare este întotdeauna important să se ia în considerare

Instrumente de comunicare și informare

Furnizorul xy... ...ce face... ...pentru clientul xy Documente necesare
Organizația de trimitere, Organizația gazdă, Cursanți Decide să meargă sau să ofere mobilitate Cursanți
Platforma REMO, toate părțile implicate Oferă instrumente de informare / comunicare Toate părțile implicate Documente armonizate, sugestii / platformă

Descărcați ghidul complet pentru această etapă

Descărcați prezentarea generală pentru această etapă

Definirea așteptărilor cursanților

Furnizorul xy... ...ce face... ...pentru clientul xy Documente necesare
Cursanți, Organizația de trimitere Comunicarea deciziei Cursanți, Organizația de trimitere
Learners, Sending organisation Acord cu privire la intenția de a face o mobilitate Cursanți, Organizația de trimitere
Cursanți, Organizația de trimitere Declarație privind așteptările Cursanți, Organizația de trimitere, Organizația gazdă Instrucțiuni privind elaborarea așteptărilor, Lista de verificare a elaborării așteptărilor, Acord cu privire la așteptări
Cursanți, Organizația de trimitere Căutarea unei organizații gazdă Cursanți, Organizația de trimitere, Organizația gazdă Lista organizațiilor gazdă
Cursanți, Organizația de trimitere Aplicare pentru mobilitate Organizația gazdă Aplicare pentru mobilitate
Organizația gazdă Răspunsul și definirea așteptărilor organizației gazdă Cursanți, Organizația de trimitere Instrucțiuni privind elaborarea așteptărilor, Lista de verificare a elaborării așteptărilor, Așteptările organizației gazdă
Cursanți, Organizația de trimitere, Organizația gazdă Acordul privind așteptările Cursanți, Organizația de trimitere, Organizația gazdă Acord al așteptărilor semnat
Organism de coordonare Evaluarea procesului Cursanți, Organizația de trimitere, Organizația gazdă Chestionar pentru evaluare, Analiza chestionarelor

Descărcați ghidul complet pentru această etapă

Descărcați prezentarea generală pentru această etapă

Furnizarea de informații

Furnizorul xy... ...ce face... ...pentru clientul xy Documente necesare
Organizația de trimitere sau intermediară Informează cu privire la condițiile cadru de mobilitate Cursanți și / sau tutori legali Condițiile cadru ale diferitelor tipuri de mobilitate
Cursanți și / sau tutori legali Comunicarea întrebărilor deschise Organizația de trimitere sau intermediară
Cursanți și / sau tutori legali Acord privind condițiile cadru Organizația de trimitere sau intermediară Acord privind condițiile cadru

Descărcați ghidul complet pentru această etapă

Descărcați prezentarea generală pentru această etapă

Evaluarea competențelor lingvistice

Furnizorul xy... ...ce face... ...pentru clientul xy Documente necesare
Organizația de trimitere sau intermediară Stabilește data evaluării Cursanți, Organizația de trimitere
Organizația de trimitere sau intermediară Solicitarea unui glosar de limbaj tehnic Organizația gazdă Glosar de limbaj tehnic
Organizația gazdă Stabilirea nivelului de competențe lingvistice Cursanți Cadrul european comun de referință pentru limbi, Evidența definirii nivelului de competențe lingvistice
Autoritate competentă/organizație acceptată Realizează evaluarea limbii prin utilizarea metodelor recunoscute Cursanți Suport lingvistic online OLS/ Erasmus+, Evidența rezultatelor evaluării
Organizația gazdă sau intermediară Verificarea evaluării rezultatelor cu așteptările Organizația gazdă sau intermediară Concluzii privind verificarea rezultatelor
Organizația gazdă sau intermediară Informarea cu privire la rezultatele evaluării Cursanți, Organizația de trimitere Concluzii privind verificarea rezultatelor

Descărcați ghidul complet pentru această etapă

Descărcați prezentarea generală pentru această etapă

Personalizarea mobilității

Furnizorul xy... ...ce face... ...pentru clientul xy Documente necesare
Organizația de trimitere sau intermediară Verifică abilități și competențele inclusiv competențele lingvistice Cursanți, Organizația gazdă Metode armonizate de verificare a competențelor
Organizația de trimitere sau intermediară Stabilirea unui plan de dezvoltare Cursanți, Organizația gazdă Rezultatul verificărilor, Planul de dezvoltare
Organizația de trimitere sau intermediară Pune în aplicare planul de dezvoltare Cursanți, Organizația gazdă Monitorizarea rezultatelor învățării
Organizația gazdă sau intermediară Elaborează și ofera logistica, aspectele organizatorice Cursanți Lista de verificare de personalizare a acțiunii de mobilitate

Descărcați ghidul complet pentru această etapă

Descărcați prezentarea generală pentru această etapă

Stabilirea acordului de învățare

Furnizorul xy... ...ce face... ...pentru clientul xy Documente necesare
Organizația de trimitere sau intermediară Colectează, sintetizează toate datele Cursanți, Organizația gazdă sau intermediară, tutori legali Așteptările definite, Lista de verificare de personalizare, Plan de dezvoltare, Evaluarea limbii, Monitorizarea rezultatelor planului de dezvoltare, Verificarea competențelor
Organizația de trimitere sau intermediară Redactează acordul de învățare Cursanți, Organizația gazdă sau intermediară, tutori legali Formular armonizat pentru acordul de învățare, proiectul acordului de învățare
Organizația de trimitere sau intermediară Trimite versiunea acordului și solicită feedback-ul Cursanți, Organizația gazdă sau intermediară, tutori legali Proiectul acordului de învățare
Organizația de trimitere sau intermediară Implementează feedback-ul pentru versiunea finală a acordului de învățare Cursanți, Organizația gazdă sau intermediară, tutori legali Versiunea finală a acordului de învățare
Organizația de trimitere sau intermediară Trimite versiunea finală pentru a fi semnată Cursanți, Organizația gazdă sau intermediară, tutori legali Acordul de învățare semnat

Descărcați ghidul complet pentru această etapă

Descărcați prezentarea generală pentru această etapă

Pregătirea generală pentru șederea în mobilitate

Furnizorul xy... ...ce face... ...pentru clientul xy Documente necesare
Organizația de trimitere sau intermediară Trimite liste individualizate pentru pregătire Cursanți, Părțile responsabile Lista pentru pregătirea generală a mobilității
Cursanți, Părțile responsabile Lucrează la temele din liste pentru pregătire Organizația de trimitere sau intermediară, ei înșiși Lista pentru pregătirea generală a mobilității
Organizația de trimitere sau intermediară Sprijină și monitorizează procesul de lucru Organizația de trimitere sau intermediară, ei înșiși Lista pentru pregătirea generală a mobilității
Cursanți, Părțile responsabile Informează despre pregătire generală finalizată Organizația de trimitere sau intermediară Lista pentru pregătirea generală completată a mobilității
Organizația de trimitere sau intermediară Informează despre pregătire generală finalizată Organizația gazdă Lista pentru pregătirea generală completată a mobilității

Descărcați ghidul complet pentru această etapă

Descărcați prezentarea generală pentru această etapă

Happy Face
Felicitări.
Aveți un acord de învățare!