1. Priprava

Kaj je potrebno pripraviti vnaprej? Kaj moram upoštevati? Kaj naj bi naredil vsak od vpletenih strani?
 
Pri vseh teh ukrepih je vedno potrebno upoštevati

Komunikacijska in informacijska orodja

Xy dobavitelj... ...kaj delajo... ...za xy stranko Uporabni dokumenti
Organizacije pošiljateljice, organizacije gostiteljice, učenci Odločijo se nadaljevati ali ponuditi mobilnost Učenci
REMO platforma, vse vpletene strani Priskrbijo informacije/komunikacijska orodja Vse vpletene strani Usklajeni dokumenti, predlogi / platforma

Naloži celotna navodila za ta korak

Naloži pregled za ta korak

Definicija pričakovanja učencev

Xy dobavitelj... ...kaj delajo... ...za xy stranko Uporabni dokumenti
Učenci, organizacija pošiljateljica Sporočanje odločitev Učenci, organizacija pošiljateljica
Učenci, organizacija pošiljateljica Sporazum z namenom za mobilnost Učenci, organizacija pošiljateljica
Učenci, organizacija pošiljateljica Izjava pričakovanj Učenci, organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica Smernice za pripravo pričakovanj, kontrolni list za pripravo pričakovanj, sporazum o pričakovanjih
Učenci, organizacija pošiljateljica Iskanje organizacije gostiteljice Učenci, organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica Lista gostujočih organizacij
Učenci, organizacija pošiljateljica Vloga za mobilnost Organizacija gostiteljica Uporaba mobilnosti
Organizacija gostiteljica Odgovori in opredelitev pričakovanj organizacije gostiteljice Učenci, organizacija pošiljateljica Smernice za pripravo pričakovanj, kontrolni list za pripravo pričakovanj, sporazum o pričakovanjih
Učenci, organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica Sporazum z opredeljenimi pričakovanji Učenci, organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica Podpis sporazuma o pričakovanjih
Koordinacijsko telo Ocena procesa Učenci, organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica Vprašalnik za ocenjevanje, analiza vprašalnikov

Naloži celotna navodila za ta korak

Naloži pregled za ta korak

Zagotavljanje informacij

Xy dobavitelj... ...kaj delajo... ...za xy stranko Uporabni dokumenti
Organizacija pošiljateljica in organizacija posrednica Obveščanje o okvirnih pogojih mobilnosti Učenci in/ali zakoniti zastopniki Okvirni pogoji različnih vrst mobilnosti
Učenci in/ali zakoniti zastopniki Razprava odprtih vprašanj Organizacija pošiljateljica in organizacija posrednica
Učenci in/ali zakoniti zastopniki Sporazum o okvirnih pogojih Organizacija pošiljateljica in organizacija posrednica Sporazum o okvirnih pogojih

Naloži celotna navodila za ta korak

Naloži pregled za ta korak

Ocenjevanje znanja jezikov

Xy dobavitelj... ...kaj delajo... ...za xy stranko Uporabni dokumenti
Organizacija pošiljateljica ali organizacija posrednica Določiti datum za ocenjevanje Organizacija pošiljateljica
Organizacija pošiljateljica ali organizacija posrednica Prosi za slovar tehničnega jezika Organizacija gostiteljica Tehnični jezikovni slovar
Organizacija gostiteljica Opredelitev ravni jezikovnega znanja Učenci Skupni evropski referenčni okvir za jezike, zapis opredelitve ravni jezikovnega znanja
Certificirani organ/sprejeta organizacija Opraviti preverjanje jezikovnega znanja s pomočjo prizananih metod Učenci Spletna jezikovna podpora OLS/ Erasmus+, zapis rezultata ocenjevanja
Organizacija gostiteljica ali organizacija posrednica Preverjanje ocene rezultatov s pričakovanji Organizacija gostiteljica ali organizacija posrednica Sklep o preverjanju rezultatov
Organizacija gostiteljica ali organizacija posrednica Obveščanje o rezultatih ocenjevanja Učenci, organizacija pošiljateljicaSklep o preverjanju rezultatov Sklep o preverjanju rezultatov

Naloži celotna navodila za ta korak

Naloži pregled za ta korak

Personalizacija mobilnosti

Xy dobavitelj... ...kaj delajo... ...za xy stranko Uporabni dokumenti
Organizacija pošiljateljica ali organizacija posrednica Preveri spretnosti in sposobnosti, vključno z jezikovnim znanjem Učenci, organizacija gostiteljica Usklajene metode preverjanja usposobljenosti
Organizacija pošiljateljica ali organizacija posrednica Opredelitev razvojnega načrta Učenci, organizacija gostiteljica Rezultati preverjanja, razvojni načrt
Organizacija pošiljateljica ali organizacija posrednica Izvajanje razvojnega načrta Učenci, organizacija gostiteljica Spremljanje rezultatov učenja
Organizacija gostiteljica ali organizacija posrednica Izdeluje in zagotavlja logistične in organizacijske vidike Učenci Personalizirani kontrolni seznam mobilne akcije

Naloži celotna navodila za ta korak

Naloži pregled za ta korak

Definicija učne pogodbe

Xy dobavitelj... ...kaj delajo... ...za xy stranko Uporabni dokumenti
Organizacija posrednica ali organizacija pošiljateljica Zbiranje, povzemanje podatkov Učenci, organizacija posrednica ali organizacija gostiteljica, zakoniti zastopniki Opredeljena pričakovanja, personalizirani kontrolni seznam, razvojni načrt, Ocena znanja jezika, spremljanje rezultatov razvojnega načrta, preverjanje primernosti
Organizacija posrednica ali organizacija pošiljateljica Osnutek učne pogodbe Učenci, organizacija posrednica ali organizacija gostiteljica, zakoniti zastopniki Usklajen obrazec učne pogodbe, osnutek učne pogodbe
Organizacija posrednica ali organizacija pošiljateljica Pošlje osnutek / prosi za povratne informacije Učenci, organizacija posrednica ali organizacija gostiteljica, zakoniti zastopniki Osnutek učne pogodbe
Organizacija posrednica ali organizacija pošiljateljica Izvaja povratne informacije za končno verzijo učne pogodbe Učenci, organizacija posrednica ali organizacija gostiteljica, zakoniti zastopniki Končna verzija učne pogodbe
Organizacija posrednica ali organizacija pošiljateljica Pošlje končno verzijo v podpis Učenci, organizacija posrednica ali organizacija gostiteljica, zakoniti zastopniki Podpisana učna pogodba

Naloži celotna navodila za ta korak

Naloži pregled za ta korak

Splošna priprava na bivanje v času mobilnosti

Xy dobavitelj... ...kaj delajo... ...za xy stranko Uporabni dokumenti
Organizacija posrednica ali organizacija pošiljateljica Pošlje individualni kontrolni seznam za pripravo Učenci, odgovorne stranke Kontrolni seznam za splošno pripravo mobilnosti
Učenci, odgovorne stranke Deluje na temo kontrolnega seznama za pripravo Organizacija pošiljateljica ali organizacija posrednica, vsak sam Kontrolni seznam za splošno pripravo mobilnosti
Organizacija posrednica ali organizacija pošiljateljica Podpira in spremlja delovni proces Organizacija pošiljateljica ali organizacija posrednica, vsak sam Kontrolni seznam za splošno pripravo mobilnosti
Učenci, odgovorne stranke Obvešča o opravljeni splošni pripravi Organizacija posrednica ali organizacija pošiljateljica Dopolnjeni kontrolni seznam za splošno pripravo mobilnosti
Organizacija posrednica ali organizacija pošiljateljica Obvešča o opravljeni zaključeni splošni pripravi Organizacija gostiteljica Dopolnjeni kontrolni seznam za splošno pripravo mobilnosti

Naloži celotna navodila za ta korak

Naloži pregled za ta korak

Happy Face
Čestitamo.
Prejeli ste učno pogodbo!